Skripter

Skripter är typsnitt av typen Serif. Serif, klack eller schattering är namnet på de tvärstreck som avslutar den bokstavsstapel som utgör en bokstav eller ett tecken i en teckenuppsättning. Teckensnitt som innehåller dessa avslutande streck kallas seriffer (serifer), serif-teckensnitt eller antikvor, medan sans-seriffer (sanserifer eller grotesker) är namnet på de teckensnitt som saknar dessa avslutande streck.

Serifferna har sitt ursprung i antikens Italiens, då man ristade bokstäver i sten. Stenhuggarna skar ut då en extra bit vid avslutningen på längre bokstavsstreck för att hindra grus och smuts från att samlas i hörnorna av bokstäverna.

Traditionellt används serif-teckensnitt i huvudsak i brödtext (huvudtext) eftersom de upplevs som mer lättlästa. Sans-serif-teckensnitt används framför allt i kortare stycken, så som i bildtexter eller i tabeller, för att urskiljas tydligare från brödtexten.

I text som ska visas på bildskärm, väljer man oftare sans-serif-teckensnitt eftersom seriffer annars upplevs störande p.g.a. bildskärmens låga upplösning.

Serif-teckensnitten delas in i fyra undergrupper (typkaraktärer): garalder (mediaeval, medievalantikva eller renässansantikva), övergångsform (real eller transantikva), egyptienne (mekaner) och didoner (nyantikva).

Denna artikel omfattas av GNU Free Documentation License. Den använder sig av material från en Wikipedia.


Standarder
> PostScript
> TrueType
> MultipleMasterTekniker
> ClearType
> CoolType


Familjer
> Antikvor
> Linjärer
> SkripterGratis typsnitt

Typografi
Programvara
Länkar

Om typsnitt.se