Antikvor

Antikva (av lat. antiquus "gammal"), boktryckarterm för den upprättstående, latinska tryckstilen (antikva), till skillnad från fraktur eller gotisk stil och kursiv (kursiv) stil, med eller utan serifer. Antikvan kallas av fransmännen caractère romain, av engelsmännen roman type. Termen antikva används ibland som samlingsnamn för de teckensnitt som innehåller seriffer.

Antikvan är en efterbildning av de s.k. romerska typerna. Dess uppfinnare var Coluccio Salutati (1331–1406) och Poggio Bracciolini (1380–1459) som försökte införa den i stället för den gotiska stilen (munkstilen). Den är förknippad med Florens, där den fick sitt genomslag, och kallas ibland humanistisk antikva, humanistisk stil etc.

I slutet av 1400-talet uppkom den andra generationens antikva genomboktryckaren Aldus Manutius. Den har sedermera i alla länder, sist i Tyskland (i samband med Tredje rikets sammanbrott), nästan helt och hållet utträngt frakturstilen. I Danmark och Norge brukades dock frakturstilen i hög utsträckning ännu vid sekelskiftet 1900. Läs härom i Kalliope.


Denna artikel omfattas av GNU Free Documentation License. Den använder sig av material från en Wikipedia.Standarder
> PostScript
> TrueType
> MultipleMasterTekniker
> ClearType
> CoolType


Familjer
> Antikvor
> Linjärer
> SkripterGratis typsnitt

Typografi
Programvara
Länkar

Om typsnitt.se